Форма за контакти

Можете да се свържете с нас за общи въпроси или за запитване, с помощта на автоматичната форма по-долу. Моля попълнете внимателно и коректно всички полета - в противен случай може да ни е невъзможно да се свържем обратно с Вас.

Информацията, изпращана посредством тази автоматична форма е само за фирмени цели и няма да бъде предоставяна на външни лица по какъвто и да е повод, освен когато това е уредено със закон.

Въведете текста от изображението

На картата


Виж на голяма карта

9006 Варна, ул. Прилеп №41


GSM: 0888 513 874; 0885 399 988


Е-mail: office@flexicar-bg.com