УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ

При наемане на автомобил е необходимо:

Автомобилът може де се управлява от лицето, което наема автомобила и втори шофьор, при вписване в протокола по време на наемане.

Начин на плащане:

Гориво:

Горивото не се включва при наемането на автомобила, освен ако двете страни не се договорят допълнително. Автомобила се наема с пълен резервоар. Ако се върне незареден се заплаща горивото плюс такса за обслужване.

Цени за наем:

Автомобила се наема минимум за 24 часа, считано от часа на наемане. При закъснение се заплаща допълнително.

Предаване и приемане на автомобила:

Предаването и приемането на автомобила е безплатно в рамките на града, комплексите Св. Константин и Елена, Златни Пясъци и Албена, летище Варна. Извън града се договарят допълнително.

Нашата цена включва:

Застраховка пълно Автокаско не важи:

Автомобилите притежават високо оборудване:

Безплатно се отдават при желание на клиента:

При желание на клиента, автомобила може да се наеме с шофьор при допълнително заплащане по споразумение.

Предаване и приемане на автомобила:

Предаването и приемането на автомобила е безплатно в рамките на града, комплексите Св. Константин и Елена, Златни Пясъци и Албена, летище Варна. Извън града се договарят допълнително.

Технически проблеми:

В случай на технически проблем клиента трябва да се обади на служител на фирмата на телефонния номер изписан на договора. 

В случай на злополука:

Клиентът трябва да се обади на служител на фирмата на телефона изписан на договора и на полиция / тел 166, тел 165 / за съставяне на протокол.

Загубени документи:

При загуба на документи на автомобила се заплаща глоба от 200 евро.